01
gru

BARBÓRKA 2014

2000-2010-12
Z okazji tradycyjnej „Barbórki” składamy wszystkim górnikom i ich rodzinom w tym jakże trudnym dla tej branży na Śląsku czasie wszelkiej pomyślności, spokoju i szczęścia górniczego. Szczęść Boże.