Osiągnięcia

 

trofea01

W roku 1971 gorąco przyjęto popisy muzyczne naszej Orkiestry w czechosłowackiej Pradze na „Dniach Katowic”. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej gen. Jerzy Ziętek za wylansowany tamże wysoki poziom artystyczny i urozmaicony repertuar w nagrodę uhonorował zespół kwotą 15.000zł. Także na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Górniczych w Orłowej (1973, Czechosłowacja) orkiestrze wręczono II nagrodę, zaś w Prievidza (1974) w IV edycji tegoż festiwalu – I nagrodę i Puchar przechodni Ministerstwa Górnictwa i Paliw Czechosłowacji. Oprócz tego w tej samej dekadzie orkiestra „Halemba” ko
ncertowała w Danii, Niemczech i Belgii z czego wizyta w Danii była niepowtarzalna gdzie zespół odwiedził z koncertami 8 miast wszędzie wzbudzając aplauz i podziw słuchaczy.

Euforię przeżywała orkiestra na XI Międzynarodowym Festiwalu orkiestr Dętych w norweskim Hamar (1989). Ulicami Hamaru przemaszerowały 162 orkiestry biorące udział w tym konkursie. Medale wręczano na stadionie w obecności 15 tysięcy słuchaczy. Otrzymaliśmy dwa medale – jeden za wykonanie utworów, oraz drugi za pokaz musztry paradnej.

Szczytowym osiągnięciem  orkiestry było zwycięstwo w 36 edycji na Euro-Musiktage Bösel,97. Orkiestra zdobyła najważniejsze nagrody:trofea02

– pierwszą za wykonanie utworu Leroy Andersena „Buglers Holiday”,

– pierwszą za wykonanie utworu Pawła Stanka „Columbus”,

– pierwszą dla najlepszego kapelmistrza,

– Grand Prix Festiwalu.

Najnowsze osiągnięcie orkiestry to zdobycie I miejsca na V Tarnogórskim Festiwalu orkiestr Dętych im. Józefa Szweda w Tarnowskich Górach (2012) za wykonanie utworu „Radosne Trąbki” J.Szweda z partiami solowymi na trąbkę wykonanymi przez: Marka Pietrasa, Dariusza Mzyka i Marcina Bubolca.