Rys historyczny

Orkiestra została założona 3 września 1960 roku – pierwsza próba.

Inicjatorami założenia orkiestry byli: Ryszard Banik, Kazimierz Ćwieląg, Gerard Rzepka i Jerzy Kościelny.

Pierwszym jej dyrygentem został Herbert Hahn. Organizował zespół, tworząc ambitny repertuar koncertowy. Funkcję kapelmistrza pełnił 23 lata. Od 1 września 1983 roku batutę przejął Jan Niesterok,  od 15 października 1986 roku Teodor Zając, a od 3 września 1991roku Norbert Gemander, który zmarł 27.12.2011 roku. 10 stycznia 2012 roku na Walnym Zgromadzeniu orkiestry wybrano nowego kapelmistrza, którym został Piotr Szczygioł.

60s02Orkiestra ustabilizowała wysoki poziom artystyczny już w 1962 roku, a w latach 1963-64 dokonała pierwszych nagrań w Polskim Radio. 13 kwietnia 1965 roku Orkiestra po raz pierwszy uczestniczyła w Rejonowym przeglądzie amatorskiego ruchu artystycznego okręgu Zabrze – Ruda Śląska pod auspicjami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Muzycy z Halemby po raz pierwszy weszli na podium zwycięzców, by odebrać I nagrodę, nadto jury za wykonanie utworu „Radosne Trąbki” przyznało wyróżnienie solistom: Herbertowi Hahnowi, Janowi Szczygiołowi i Norbertowi Gemandrowi.

80s01

 

Nagród było sporo, najwięcej w latach 70 – były to pierwsze miejsca zdobyte w przeglądach i festiwalach: 1967 w Chorzowie, w 1969-1976 w Bytomiu, w 1971 w Tychach, i tak dalej. Nie mniej było II i III nagród zdobytych w konkursach krajowych i zagranicznych.