Występy

2011-2012-04Orkiestra dokonała kilkudziesięciu nagrań dla Polskiego Radia i wystąpiła w paru filmach o tematyce górniczej. Wystąpiła z okazji 50-lecia Polskiego Radia w Katowicach i nadania tej stacji imienia Stanisława Ligonia. Graliśmy w szpitalach i ośrodkach wczasów niedzielnych, w sanatoriach, na imprezach masowych. Nieobce są nam występy w WPKiW w Chorzowie, na dniach Gwarków Tarnogórskich czy ogólnopolskich uroczystościach dożynkowych. Graliśmy na Festiwalach Muzyki Polskiej w Zawierciu i Muzyki Rosyjskiej w Sosnowcu, Dniach Rudy Śląskiej z Przeglądami Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta. Orkiestra odnosiła sukcesy w ogólnopolskich przeglądach orkiestr dętych w Poznaniu, z powodzeniem wystąpiła w Krakowie z okazji 70-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej.

2000-2010-06Godne uwagi są następnie koncerty w czasie Wiosny Gliwickiej, zjazdy chórów i orkiestr w Rudach Raciborskich, w festiwalach muzyki słowiańskiej w Pyskowicach, a także w filmie telewizyjnym pt. : „Maszkietne dzieciństwo Erwina Respondka”, uczestnictwo w obchodach rocznicowych 75-lecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych wraz z połączonymi chórami w sile ok. tysiąca śpiewaków przy Pomniku Powstańców Śląskich. Ważnym wydarzeniem z udziałem naszej orkiestry było w Rudzie Śląskiej powitanie Polski w Unii Europejskiej (2004). Od 1968r. aż po dzień dzisiejszy z różnym natężeniem kontynuowane są koncerty umuzykalniające dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych a także przedszkolaków z udziałem prelegenta i solistów zespołu. Największe zapotrzebowanie odnotowujemy na koncerty rodzinne, na współpracę ze szkołami i parafiami, oraz z okazji Barbórki.

Wspieramy koncertami „Wielką Orkiestrę” Jerzego Owsiaka. Uczestniczymy w Międzynarodowych Festiwalach Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej, w podobnym Festiwalu im. Józefa Szweda w Tarnowskich Górach oraz im. Edwarda Czernego w Zabrzu i wielu, wielu innych.

Naszym obowiązkiem jest udział w uroczystościach żałobnych zmarłych pracowników i emerytów kopalni „Halemba”.